Program

Program Kristen Radiokonferanse 2015  –  Påmelding til konferansen

Fredag 4. september
12.00 – 16.00 Registrering og innlosjering
16.00 DAB Seminar
19.00 Middag/Sosialt fellesskap

Lørdag 5. september
07.00 Frokost/Fleksi
09.00 Ord for dagen v/Ole Andreas Wastvedt
09.30 Seminar: Trusformidling og evangelisering i Radio v/Irene Krokeide Alnes
11.00 Orientering i fra Medietilsynet v/Line Langnes
12.30 Lunsj
13.00 Årsmøte Kristent Radioforum
15.00 Seminar: Trusformidling og evangelisering i Media v/Asbjørn Kvalbein
19.00 Middag
20.30 Avreise til Trollhaugen
21.00 Konsert og festkveld – Trollhaugen v/Marianne Juvik Sæbø og Asbjørn Kvalbein

Søndag 6. september
07.00 Frokost/Fleksi
09.00 Ord for dagen v/Ole Andreas Wastvedt
09.30 Seminar: Åndskampen i Media v/Eivind Sætre
11.00 Seminar: Bønn for mediene v/Jarle Haugland
12.30 Lunsj og avreise

Programmet kan bli endret.

Reklamer