Kristent radioforums hederspris 2009 tildelt radiosjef Nils Gunnar Haraldseid, Radio Øst.

Under Kristen Radiokonferanse 2009 i Drammen, 14.-16. August ble Kristent radioforums hederspris 2009 tildelt radiosjef Nils Gunnar Haraldseid, Radio Øst.
Nils Gunnar Haraldseid(til venstre) med juryens formann, Asbjørn Kvalbein. Foto: Svein-Martin Holt
Se juryens begrunnelse:
Kristent radioforums hederspris 2009 tildeles radiosjef Nils Gunnar Haraldseid, Radio Øst.
Radio Øst kom på lufta høsten 1984, men planleggingen begynte allerede
i 1982. 25 års jubileet feires nå i høst. Haraldseid spilte en aktiv
rolle helt fra første stund. Han ble ansatt som administrativ og
økonomisk leder, senere tok han også det redaksjonelle ansvaret.
Radio Øst ble etablert som en allmenn radio med kristen profil, med 80
prosent allment og 20 prosent kristent stoff. Det var en krevende
modell, der det var viktig med tillit og gode samarbeidsforhold. Radio
Øst har opplevd både motgang og medgang, men den har overlevd med sin opprinnelige profil, takket være aktive eiere og trofaste lyttere. En
har også hatt inntekter av reklame og bingo. Haraldseid har hatt en
finger med i det meste.
Radio Øst antas nå å ha om lag 30.000 lyttere hver dag, senderne dekker
80 prosent av Østfold fylke, samt deler av Vestfold, Akershus, Buskerud
og Telemark.
Gjennom 25 år har Radio Øst hatt 120 personer på lønningslista, og i
tillegg kommer alle de frivillige medarbeiderne. Når sendingene går 24
timer i døgnet året rundt, kreves mye av daglig leder.
Nils Gunnar Haraldseid er ikke arbeidssky, han kan ta hånd om det
meste, både bingo, regnskapsføring, programledelse og som turleder i
inn- og utland. Han har ofret kvelder og helger og samlet sett dratt et
stort lass.
Haraldseid er opprinnelig fra Haugesund, han er 62 år gammel, og juryen
er imponert over hans lange og trofaste tjeneste for Radio Øst. Vi mener
at Nils Gunnar Haraldseid er en meget verdig vinner av Kristent
Radioforums Hederspris 2009.
Danvik i Drammen, 15 august 2009
Asbjørn Kvalbein, Geir Magnus Nyborg, Ragnar Sjølie
Reklamer

Comments are closed.